Årsmøte med alle dokumenter

Postet av Brandbu IF den 29. Jan 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Brandbu Idretsforening.  

Årsmøtet avholdes onsdag 4.mars kl. 19:00 i Storstua Jens Røislies veg 5.  

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes inn slik at det er styret i hende senest 19. februar 2019 til Brandbu Idretsforening, Postboks 80 Bohus, 2712 Brandbu, eller på epost leder@brandbuif.no   

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.brandbuif.no/storage/files?uid=1100130227&pfi=45968   


§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)         For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

(2)         Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

(3)         Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.  

(4)       Forslagsrett:

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.              

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt   

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(5)         Møte- og talerett:

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.] 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret v/leder Ove Nordberg


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline