Heder til ildsjeler og talenter på årsmøtet!

Postet av Brandbu IF den 21. Feb 2019

Brandbu Idretsforening avholdt sitt Årsmøte i Storstua onsdag 20. februar klokken 19.00. Det møtte 34 stemmeberettigede medlemmer. 

Årsmøtet ønsket å hedre fire av våre ildsjeler gjennom mange år med Idrettsforeningen fortjeneste medalje.

Foto ON

Bragdkomiteen’s medlemmer, Bjørn Ola Skavern og Per Halvard Aschim med stolte mottakere av hedersmedalje. Fra høyre Pål Arne Sangnæs, Egil Lindahl, Morten Fosse og Leif Tore Johansen.

Tradisjonen tro delte foreningen også ut treningsstipender til, Guro Bakken Andresen, 

kr. 5000, Lotta Flatum Fallingen kr. 15000 og Fotball gutter 16 kr. 5000. Alle for sin satsing, sine holdninger og forbilder for ungdommen. Alle trener godt og har gode utsikter til fortsatt fremgang og nye fine resultater.

Guro Bakken Andresen er tilbake i full trening etter et skadeavbrekk og satser for fult, Lotta Flatum Fallingen for sine fantastiske prestasjoner og Fotball G16 for sin innsats for å få Brandbu tilbake på kartet med juniorfotball igjen etter mange års fravær.

Foto ON

Lotta sammen med Bragdkomiteen’s medlem Odd Hovi


Foto ON

Guro sammen med Bragdkomiteen’s medlem Odd Hovi

 


Foto ON

Representanter for G 16 sammen med Bragdkomiteen’s medlem Odd Hov


Friidrettsgruppa benyttet også anledningen til å dele ut 1000 poengs pokalen, (poengberegning etter Tyrving tabellen) til Maria Elvestuen.


Foto ON

Friidrettsgruppas representant Odd Arne Røste sammen med Maria Elvestuen.

Årsmøtet ønsket også å rette en spesiell takk til Steinar Kvåle for sin gave til idrettsforening i forbindelse med det første Lygnaløpet. Han donerte sin vinnersjekk på kr. 10000 til laget, tusen takk.

Foto ON

Representant for Lygnaløpet Per Halvard Aschim med Steinar Kvåles gave til Brandbu Idretsforening.

Årsmøtet hadde fått inn fire saker til årsmøtet.

Forslag fra friidrett om å vedta prinsippene for fordeling av Grasrotmidler til hovedlaget og gruppene. Forslaget ble debattert og vedtatt som innstilt.

Forslag fra Civitan Hadeland v/Per Siegel om å søke NIF om få inn truger som egen idrettsgren. Forslag ble referert og debattert, og vedtatt som foreslått.

Som et ledd i stafetten AlleMed og som et bidrag til å forhindre utenforskap og økonomiske barrierer for barn som vil inn i idretten, ble det fremmet forslag fra styret ved leder om å sløyfe treningsavgift i alle grupper for barn under 10 år. Etter noe debatt og skepsis rundt kanskje mista av inntekter gruppene kan være avhengig av, ble forslaget enstemmig vedtatt. Styret og årsmøtet dette gir et viktig signal utad og viser at vi ønsker å gå i spissen når det gjelder å legge til rette for deltagelse for alle uavhengig av økonomi.

Forslag fra styret om endringer i organisasjons planen for Bif. Det legges opp til en tilpassing av valgte styrer i alle grupper, til enklere organisering og mindre byråkrati. Det legges også opp til at flere arbeidsoppgaver legges til AU for å få kontinuitet i aktivitetene. Forslaget ble diskutert og enstemmig vedtatt.


Kort oppsummert!

Brandbu Idretsforening er et lag men mange aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Gjennom 6 grupper kan alle få et allsidig tilbud. Vi har mange frivillige i alle ledd av organisasjonen, flinke aktivitører og gode trenere. 

Med en medlemsmasse stabilt over 1000 medlemmer og en fortsatt vedtatt lav medlemskontingent for 2020, kr. 150 pr. medlem, håper vi å fortsatt legge til rette for ytterligere økning i medlemsmassen. Våre grupper er;

 • Fotball
 • Ski
 • Friidrett
 • Kajakk-/padling
 • Svømming
 • Skøyter
 • Helsesport med helsebading

I tillegg har vi for 2018 hatt en lek gruppe som Guro Bakken Andresen har ansvar for. Her er det høy aktivitet og mye moro.

Med tiltak for å hindre økonomiske barrierer for barn som vil begynne hos oss, fritar vi nå alle under 10 år, for treningsavgift uansett aktivitet og gruppe.

Brandbu Idretsforening har også startet prosessen med Rent Idrettslag-/ ren utøver gjennom Antidoping Norge og det opplegget de har utarbeidet. Dette vil gjøre oss oppmerksom på og bidra til bevissthet rundt problemet med doping. Brandbu Idretsforening skal være en trygg plass å sende sine barn og unge også i forhold til doping.

Årsmøtet ønsket å takk Hallbestyrer og vår gode mann på alle anlegg, Bjørn Egge for fremragende jobbing med å holde alle anlegg i så god stand som overhodet mulig. Bjørn gjør en uvurderlig jobb og ble behørig takket med blomsterhilsen. 

Det ble gitt blomsterhilsen til de som forlater AU, Finn Staff, Trude Larsen, også var det blomsterhilsen til valgkomiteens avtroppende formann.

Brandbu Idretsforening ønsker å takke alle våre medlemmer for at dere har valgt oss, en stor takk til Gran kommune for riktig godt samarbeid igjennom året, våre samarbeidspartnere og ikke minst våre sponsorer. Dere bidrar alle til laget vårt og det vi får til sammen er uvurderlig i vårt nærmiljø arbeid.

Det er også hyggelig at vi har fått inn en ny ungdomsrepresentant i AU, Frida Marie Lekanger Voll. Hjertelig velkommen, du vil bli et viktig bidrag inn i vårt styrearbeid.

 

Årsmøtet valgte følgende tillitsvalgte til AU og gruppe ledere;


AU 

 • Leder Ove Nordberg
 • Nestleder Pål Arne Sangnæs
 • Ungdomsrepresentant Frida Marie Lekanger Voll
 • Styremedlem Rino-Alexander Høistad
 • Styremedlem  Hanne Stikbakke Kvåle
 • Styremedlem Bente Mari Nymoen
 • Varamedlem Kai Roger Bakken

Fotball

 • Leder Tom Jensen

Ski

 • Leder, Anders Risendal Johannessen

Friidrett

 • Leder, Lise Wirstad Dynna

Kajakk

 • Leder, Kjetil Flaten

Svømming

 • Leder, ikke besatt

Helsesport

 • Leder, Inger Marie Højfeldt

Skøyter

 • Leder, Bjørg Johansen

For Årsmøte og Brandbu Idretsforening

Leder Ove Nordberg0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline